Integritetsspolicy

DATAHANTERING HOS THE BARBER

När du blir kund hos oss förser du oss med vissa personuppgifter. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg och att du har ett förtroende för hur vi hanterar dina uppgifter.

the Barber vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att din information skyddas från att obehöriga får del av den.

Allt för att du ska kunna få en så bra och anpassad service som möjligt utan att någon information eller personuppgift samlas in, lagras eller hanteras i onödan.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

Vilken information samlas in?
Vi samlar in information om individer genom formulär på thebarber.se

  • Nyhetsbrev
  • Formulär vid evenemang
  • Ordrar
  • Frisörbokningar

 

Vem samlar in informationen?
Vi samlar in uppgifterna på egen hemsida på adressen thebarber.se. Informationen kan komma att lämnas ut till tredjeparter så som leverantörer av tekniska system, logistikbolag eller andra bolag som krävs för att kunna leverera de produkter eller tjänster du köper på thebarber.se.

Hur samlas informationen in?
Informationen samlas in genom formulär på thebarber.se och görs endast på besökarens egna initiativ.

Varför samlas informationen in?
Informationens syfte är att ha tillräckligt underlag för att fullgöra thebarbers åttaganden.